Kонфиденциалност

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на „Колибри“ ООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на „Колибри“ ООД при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „Колибри“ ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на „Колибри“ ООД.

„Колибри“ ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на colibri.bg, след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, „Колибри“ ООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

„Колибри“ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.